Dodaj obiekt sportowydodaj klub sportowydodaj wydarzenie sportowe

Logowanie Rejestracja »» Przypomnij hasło
Jesteś tutaj: » Strona główna  / Informacje o dyscyplinach  / Joga

joga

joga ArenaSportu.pl jest idealnym miejscem dla wszystkich uprawiających jogę. To nie tylko aktualna baza klubów, ośrodków i wydarzeń sportowych z całej Polski ale również społeczność, którą możesz tworzyć razem z nami.

Zapraszamy wszystkich chętnych do rejestracji - pozwól się odnaleźć innym osobom, a także sam dodawaj kluby, ośrodki, organizuj spotkania lub zawody.

Oprócz tego u nas poznasz podstawy praktykowania jogi, a także dowiesz się więcej o jej rodzajach i historii.

Czym jest joga rozwiń rozwiń

Czym jest joga zwiń zwiń


Joga uważana jest za system duchowy, filozoficzny, będący spuścizną starożytnych Indii. Jest to specyficzny sposób życia, będący niejako nauką o samym sobie, ścieżką prowadzącą do doskonałości. Praktykujący jogę wierzą, iż ma ona właściwości lecznicze. Głęboka medytacja, będąca nieodłączną składową jogi wpływa na inne, lepsze postrzeganie świata, osiąganie wyższych form poznania, niedostępnych dla ludzi niewtajemniczonych.

Wiele ludzi postrzega jogę wyłącznie w kategorii ćwiczeń ruchowych. Jest to o tyle błędne, iż w skład praktycznych zajęć z jogi wchodzą również ćwiczenia oddechowe oraz nauka samokoncentracji. Wszelkie ćwiczenia powinno się wykonywać w stanie głębokiej relaksacji, lecz również skupienia. Połączenie wszystkich cech wpływa na uzyskanie harmonii psychicznej i spokoju ducha. Joga oczyszcza w człowieku to, co w nim złe, wszelkie negatywne cechy i myśli, przynosząc w zamian ukojenie.

Jogę traktuje się również jako system leczniczy ciała, umysłu i ducha. Wynika to niejako z definicji słowa yoga, które w sanskrycie znaczy „łączyć, integrować, scalać”. A więc poprzez praktykowanie jogi człowiek stara się dojść do złączenia własnego umysłu, potrzeb duchowych oraz cielesnych w jedną, nierozerwalną całość.

Historia jogi rozwiń rozwiń

Historia jogi zwiń zwiń


Joga powstała poprzez połączenie i wzajemne oddziaływanie kultur aryjskiej i drawidyjskiej (kultury ludów zamieszkujących starożytne Indie oraz Sri Lankę). Drawidzi charakteryzowali się ciemniejszą skórą i utożsamiani są z południową częścią starożytnych Indii. Ariowie natomiast byli ludem pochodzącym z Syberii, który ok 2000 lat p.n.e najechał na Indie i osiedlił się w północnej części kraju. Przenikanie się obu kultur, w których istniały elementy szamanizmu, kultu bóstw niebiańskich, jak również życia zgodnego z rytmem natury zaowocowały powstaniem jogi, jako połączenia aktywnego dążenia do doskonałości z pełną akceptacją tego, co jest.

Pierwszymi źródłami, będącymi świadectwem istnienia jogi, są figurki oraz pieczęcie przedstawiające postacie w różnych pozycjach jogi z 2500 p.n.e. Znaleziono je w Harappie nad Indusem i w Mohendzo Daro. Ponadto znaleziono pisane źródła mówiące o jodze. Są to starożytne indyjskie księgi z XV w. p.n.e. Inne teksty pochodzące z VIII w. p.n.e, mówią o koncepcji szczególnej medytacji, której praktykowanie miało prowadzić do bezpośredniego poznania wielu rzeczy. W VI w. p.n.e. natomiast, w tekście zwanym Bhagawadgita, można znaleźć informacje na temat nauk jogi dawanych przez Krisznę mitycznemu wojownikowi Ardżunie.

Filozoficzne podstawy klasycznej jogi znajdują się w tzw. Jogasutrach, opracowanych ok. II/III w p.n.e. przez hinduskiego mędrcaPatańdżalego. Był on doskonałym nauczycielem, który skupiał się na zgłębianiu tajników medytacji i zbierał najlepsze wówczas jej metody. Istnieją teorie, iż mógł on nauczać jogi, dzięki czemu stał się wielkim autorytetem w tym zakresie.

Joga opisana przez Patańdżalego ma 8 stopni:
 1. Yamy – nauka uniwersalnych przykazań moralnych, takich jak: prawda, wstrzemięźliwość, niekrzywdzenie innych, brak zachłanności.
 2. Niyamy – nauka zasad postępowania: życie w czystości i zadowoleniu, zapał, poświęcenie, poznawanie samego siebie.
 3. Asany – ten stopień określa pozycje jogi, które przywracają zdrowie i witalność oraz rozwijają sprawność i wytrzymałość.
 4. Pranayama – kontrola energii życiowej (prany) poprzez naukę odpowiedniego kontrolowania oddechu. Wpływa to na wyciszenie wewnętrzne i poprawę koncentracji.
 5. Pratyahara – kierowanie swojej uwagi do swojego wnętrza, wyłączenie się ze świata zewnętrznego.
 6. Dharana – ten stopień określa stan koncentracji osiągnięty poprzez opanowanie ciała (asany), umysłu (pranayama) oraz zmysłów (pratyahara).
 7. Dhyana – jest głęboką kontemplacją, której osiągnięcie możliwe jest poprzez długotrwałą koncentrację ciała, umysłu, ducha na przedmiocie medytacji.
 8. Samadhi – stan umysłu, który jest ostatecznym celem praktykowania jogi. Polega na specyficznym odpoczynku ciała i zmysłów przy jednoczesnym czuwaniu umysłu i intelektu. Samadhi charakteryzuje się odczuciem głębokiego spokoju, a zarazem kompletnej świadomości tego, co nas otacza. Nie ma tutaj podziałów na własne „ja” i świat zewnętrzny. Wszystko jest jednością.
Jak widać dwa pierwsze stopnie są praktykami wstępnymi, trzy kolejne przygotowują do kontroli ciała, umysłu i zmysłów, by ostatecznie zjednoczyć się ze światem zewnętrznym w głębokiej kontemplacji i osiągnąć spokój ducha.

Obecnie największym propagatorem jogi na świecie jest 91-letni Hindus Bellur Krishnamachar Sundararaja Iyengar, twórca jogi iyengarowskiej. Uczył on wiele sławnych postaci, takich jak: Yehudi Mehuna czy królową Belgii Elżbietę.

Rodzaje jogi rozwiń rozwiń

Rodzaje jogi zwiń zwiń


Istnieje kilka ścieżek realizacji jogi, m.in.:
 1. Karma joga – karma oznacza działanie, czyn. Karma jest prawem przyczyny, skutku, odwiecznym prawem natury, mówiącym, iż wszystko, co człowiek robi, myśli, o czym mówi, kiedyś do niego wróci. Karma joga jest ścieżką bezinteresownej pracy i służenia innym, wypełniania obowiązków.
 2. Hatha joga – joga jako praca z własnym ciałem i oddechem, jak i z psychiką, która stanowi punkt wyjścia do dalszego jej uprawiania. Sprowadza się do uprawiania ćwiczeń ruchowych (asany), oddechowych (pranayama) oraz stosowania dietetyki jogi.
 3. Radża joga – królewska joga. Pomaga zharmonizować ludzką świadomość z boską; droga samodyscypliny, niezależności.
 4. Bhakti joga – joga nieskończonej miłości do Boga, jego stworzenia, przejawiająca się w oddawaniu należnego szacunku wszelkim żyjącym stworzeniom na Ziemi.
 5. Dżniana joga – joga poznawania wszechświata i mądrości. Przeznaczona dla osób zainteresowanych nauką i uzdolnionych intelektualnie.
 6. Kundalini joga – joga pozwalająca pobudzić potężną energię kundalini, będącą tajemniczą i sakralną mocą duchową, potęgą odpowiedzialną za kreatywność i twórcze, artystyczne zdolności ludzi.

Podstawowe zasady praktykowania jogi rozwiń rozwiń

Podstawowe zasady praktykowania jogi zwiń zwiń


Aby wejść na drogę jogi należy zacząć interesować się własnym ciałem, które staje się świątynią ducha i stanowi kompendium wiedzy potrzebne do umiejętnego kształtowania samego siebie. Chcąc żyć zgodnie z prawami natury, powinno się dobrze odżywiać, pić i prawidłowo oddychać, czyli czuwać nad właściwym funkcjonowaniem podstawowych czynności życiowych.

Jedzenie – wybór pokarmu zależy od własnego instynktu. Jedzenie nie powinno być niezdrowe, tłuste. Jeść powinno się wolno, aby w pełni skorzystać z każdego kęsa i otrzymać z niego maksymalnie dużo satysfakcji.

Picie – woda jest najniezbędniejszym produktem, dzięki któremu możemy funkcjonować. Dobrej jakości woda pozytywnie wpływa na ciśnienie krwi, procesy przemiany materii, oczyszcza organizm. Powinno się pić stosunkowo dużo i wolno, małymi porcjami oraz zwracać uwagę na jakość napoju, jaki spożywamy.

Oddychanie – oddech jest życiem. Praktykujący jogę powinien nauczyć się oddychać powoli, rytmicznie, unikać gwałtownych wdechów. Oddychanie oczyszczające organizm polega na wciąganiu powietrza pełnym wdechem, zatrzymanie go na moment w płucach oraz wydychanie go partiami z dużą siłą. Prawidłowy oddech zasadniczo wpływa na właściwe i godne praktykowanie jogi.